Απολύμανση Επιφανειών με Ηλεκτροστατικό Ψεκαστήρα

Απολύμανση Επιφανειών με Ηλεκτροστατικό Ψεκαστήρα

Η απολύμανση Airbnb αποτελεί κρίσιμη πτυχή για τη διατήρηση υγιεινών και ασφαλών περιβαλλόντων. Με τη χρήση της τεχνολογίας του, εισχωρούμε σε μια νέα εποχή απολύμανσης, εξασφαλίζοντας την άρτια και ολοκληρωμένη κάλυψη των επιφανειών με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

Η λειτουργία του ηλεκτροστατικού ψεκαστήρα βασίζεται στην ηλεκτροστατική εφαρμογή, η οποία παρέχει θετικό ηλεκτρικό φορτίο στο διάλυμα απολύμανσης. Αυτό το φορτίο επιτρέπει στο διάλυμα να επιστρώνει ομοιόμορφα τις επιφάνειες, δημιουργώντας μια ανθεκτική προστατευτική στρώση. Τα φορτισμένα μόρια απωθούνται μεταξύ τους, διατηρώντας μια ομαλή απόσταση και εξασφαλίζοντας τη σταθερή εφαρμογή τους στην επιφάνεια.

Μέσω αυτής της τεχνολογίας, τα φορτισμένα σωματίδια προσελκύονται άμεσα από την ουδέτερη ή αρνητικά φορτισμένη επιφάνεια που πρόκειται να υποστεί απολύμανση. Η αντοχή των φορτισμένων σωματιδίων στην επιφάνεια είναι υψηλότερη από τη βαρύτητα, επομένως παραμένουν στην επιφάνεια και δεν πέφτουν στο έδαφος. Αυτή η έλξη εξασφαλίζει ότι όλα τα σωματίδια του διαλύματος προσκολλώνται στην επιφάνεια, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη περιμετρική κάλυψη 360 μοιρών.

Διασφαλίζουμε όχι μόνο την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών και των μικροβίων από τις επιφάνειες, αλλά και την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από πιθανούς κινδύνους. Επιλέγοντας την απολύμανση με τη χρήση του ηλεκτροστατικού ψακαστήρα, επιλέγετε την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την επαγγελματική προσέγγιση για τη διατήρηση του περιβάλλοντος εργασίας και διαβίωσής σας.

Απολύμανση με Fimap E-Spray
Scroll to Top